::: MSF - IFF, Zagreb :::
987
page,page-id-987,page-template-default,ajax_fade,page_not_loaded,,large,shadow3

SUDIONICI IZ HRVATSKE

 
51. MEĐUNARODNA SMOTRA FOLKLORA, Zagreb, 19. - 23. srpnja 2017.

NAJAVLJUJEMO SUDIONIKE 51. MSF-a

PROGRAM BANOVINA

BOBOVAC, KUD „Seljačka sloga“ video
BREST POKUPSKI, KUD „Pokupljanka“ video
DIVUŠA, KUD „Pounjski pleter“ video
DONJA BUDIČINA, KUD „Budičanka“ video
GLINA HKUD „Glinska tamburica“
GORNJI VIDUŠEVAC, KUD „Viduševac“ video
GRABERJE, KUU „Seljačka sloga“ video
GREDA SUNJSKA, KUD „Sloga“ video
HRASTOVICA, KUD „Hrastovička gora“ video
HRVATSKA DUBICA, KUD „Jeka“ video
HRVATSKI ČUNTIĆ, KUD „Čuntićanka“ video
JABUKOVAC BANIJSKI, KUD „Zvuci Banije“ video
KOŠUTARICA, KUD „Košutarica“ video
MAJUR, KUD „Sloga“ video
SELA, KUD „Radost“
SELIŠTE KOSTAJNIČKO, KUD „Selište Kostajničko“ video


SUDIONICI IZ OSTATKA HRVATSKE

BRIBIR, KUD „Bribir“ video
GATA, KUU „Mosor“ video
IMOTSKI I IMOTSKA KRAJINA – koncert crkvenog pučkog pjevanja (Studenci; Gorica-Sovići; Podbablje [Grubine]; Slivno; Zagvozd; Zmijavci), Splitsko-dalmatinska županija
KOPRIVNIČKI IVANEC, Društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec video
KUTEREVO, KUD „Dangubice“ video
MOSTANJE, KUD „Mostanje“ video
PRIDRAGA, KUD „Luzarica“ video
SALINOVEC, KUD „Salinovec“ video
SATNICA ĐAKOVAČKA, KUD „Sloga“ video
ŽRNOVO (o.Korčula), KPD „Bratska sloga“ video


HRVATI IZVAN HRVATSKE

BOSNA I HERCEGOVINA,
Lug – Branković, HKUD „Ognjišta“, video
SRBIJA, VOJVODINA,
Bački Monoštor video

Sudionici iz Hrvatske / Participants from CroatiaSisačko-moslavačka županija


Bobovac

Kulturno-umjetničko društvo „Seljačka sloga“

Iako povijesni izvori spominju naselje i stoljećima prije, poznato je da su se u Bobovac pokraj Sunje naselili Hrvati iz Bosne potkraj 17. stoljeća. To se može čuti i prema stilu pjevanja ženske pjevačke skupine. Stanovnici se sjećaju da su u prošlosti imali i drukčiju nošnju, koju su s vremenom modificirali do današnjeg oblika. Na Smotri pjevaju starinske pjesme u netemperiranim tonskim odnosima Ja na brdo i Idem selom te šetana kola uz pjesmu Oj, Bobovac . To kolo izvode na polako i brzo s prekriženim rukama ispred sebe i straga.


Bobovac

Peasant Concort folklore group

Although the historical sources mention the settlement centuries earlier, it is well-known that the Croats from Bosnia settled in Bobovac by Sunja at the end of the 17 th century. This is also manifested in the style of the female singing group. The residents remember having different costumes in the past, which were modified to present form with time. At the IFF, they sing old songs in untempered tone relations ( Ja na brdo and Idem selom ) as well as the sung circle dances along with the song Oj, Bobovac . This circle dance is performed both na polako (slowly) and brzo (quickly), with crossed hands in the front and behind.


Brest Pokupski

Kulturno-umjetničko društvo „Pokupljanka“

Brest je selo petrinjskoga Pokuplja, smješteno na uzvisini pokraj rijeke Kupe. Stanovnici se osjećaju kao da su stoljećima na granici Istoka i Zapada. Selo sa stotinjak kućanstava nadomak Petrinje, od Zagreba je udaljeno pedesetak kilometara i pretežito je poljoprivredno. Nakon rata sve više gravitira gradu. Kulturna baština je na granici zaborava i ponovnog otkrivanja i prezetacije. Tridesetih godina prošloga stoljeća imali su ogranak Seljačke sloge, a „Pokupljanka“ nastoji obnoviti tradiciju i time pokrenuti druge aktivnosti. Imaju bogate nošnje tkane od domaćeg lanenog platna i vezene svilom, nježnih, cvjetnih motiva. Izvode kolo Okreni se, okreni, pjesmu Čija je ono livada i drmeš uz tamburaški sastav s violinom.


Brest Pokupski

Pokupljanka folklore group

Brest is a village in Pokuplje, located on a hillside beside the river Kupa. The residents feel as if they have spent centuries on the border of the East and the West. The village with about a hundred households near Petrinja, 50 kilometers from Zagreb, is predominantly agricultural. After the war, it started gravitating more and more towards the city. Its cultural heritage is on the edge between oblivion and re-discovery and presentation. In the 1930s, the folklore group had a Peasant Concord branch, and Pokupljanka is set to renew that tradition and thereby encourage new activities. They have rich costumes knitted from the traditional linen fabric and embroidered with silk and gentle floral motifs. The group performs the circle dance Okreni se, okreni, the song Čija je ono livada and the drmeš dance accompanied by a tamburitza band with the violin.


Divuša-Dvor

Kulturno-umjetničko društvo „Pounjski pleter“

Društvo je osnovano 1998. godine. Članovi sviraju na staroj tradicijskoj tamburi dvožici te čuvaju i obnavljaju jednostavne i osebujne nošnje pounjskoga kraja. Snažno i oporo, arhaično netemperirano muško pjevanje, na zanimljiv je način kombinirano u natpjevavanju s novijim temperiranim ženskim pjevanjem. Ples karakteriziraju čvrsti koraci u pounjskom drmešu i polki uz dvožicu. Pjevaju Pokošena livado zelena i izvode šetano kolo Igraj kolo tijo, tijo, javore.


Divuša-Dvor

Pounjski pleter folklore group

The group was founded in 1998. Its members play the traditional two string tamburadvožica and are active in preserving and restoring the simple and distinctive costumes of the Pounje area. The powerful and sharp archaic non-tempered male singing is in an interesting way combined in the natpjevavanje (contesting) with the newer layer of the more tempered female singing. The dance is characterized by firm steps in the drmeš dance and polka accompanied by the dvožica . They sing Pokošena livado zelena and perform the šetano (walked) circle dance Igraj kolo tijo, tijo, javore.


Donja Budičina

Kulturno-umjetničko društvo „Budičanka“

U tom selu između Petrinje i Hrvatske Kostajnice stanovnici se ponajviše bave pčelarstvom, voćarstvom i stočarstvom. Članovi Društva čuvaju tradiciju pjesama, plesova i običaja ( rodež i Ladarice ). Svake godine organiziraju kestenijadu i folklorne susrete. Nošnja je pokupskoga tipa, izrađena od domaćega platna i bogato ukrašena izvezenim i našivenim raskošnim cvjetnim i geometrijskim ukrasima. Pjeva se i pleše oberštajer , polka , ples s metlom i drmeš uz pratnju tamburaša. Pjevana kola toga područja često imaju pripjev rala, aja, rala kao nastavak često dvosmislenih i “bećarskih” dvostihova.


Donja Budičina

Budičanka folklore group

In this village between Petrinja and Hrvatska Kostajnica, the inhabitants mainly deal with beekeeping, fruit growing and cattle breeding. The members of the group are active in preserving the traditional songs, dances and customs ( rodež and Ladarice ), organizing every year a chestnut festival and folklore meetings. The costume is of the Pokuplje type, made of the traditional linen fabric and richly decorated with embroidered and sewn-in luxurious floral and geometric decorations. They sing and dance the oberštajer, polka , broom dance and drmeš accompanied by the tambura players. The sung circle dances of this area often have the chorus rala, aja, rala as a continuation of the often ambiguous couplets.


Glina

Hrvatsko amatersko kulturno-umjetničko društvo „Glinska tamburica“

Društvo djeluje u gradu Glini. Osnovano je u progonstvu da bi okupljalo Glinjane i mještane okolnih sela u obnavljanju tradicijske baštine. Mladi imaju prigodu učiti od starijih članova te uz tamburaški sastav izvoditi pjesme i plesove Glinske Banovine. Zahvaljujući Vladimiru Šoštariću Kanaderu, koji je s velikim entuzijazmom skupljao i objavio kazivanja o običajima te pjesme i plesove, Društvo je uvježbalo repertoar svojega zavičajnog folklora. Na Smotri nastupaju s prikazom ivanjskih običaja.


Glina

Glinska tamburica folklore group

The group operates in the town of Glina, and was founded in exile to gather the residents of Glina and surrounding villages and renew their traditional heritage. Young people have the opportunity to learn from the older members and perform the songs and dances of Glinska Banovina accompanied by the tambura band. Thanks to Vladimir Šoštarić Kanader, who gathered and published sayings, songs and dances with great enthusiasm, the group rehearsed the repertoire of its native songs and dances. They will be presenting the Midsummer customs at the festival.


Gornji Viduševac

Kulturno-umjetnička udruga „Viduševac“

Društvo je kao Seljačka sloga osnovano između dvaju svjetskih ratova, djelovalo je od sedamdesetih godina prošloga stoljeća, a poslije Domovinskog rata obnovljeno je 2003. godine. Gramofonska ploča koju su 1976. snimili za Jugoton poslužila je za obnovu repertoara koji će biti izveden i na Smotri. Pjesma uz tambure Oj mošličke, mošličke, biračko kolo Ajde dvoje da šetaju, u kojem na jedinstven način oba plesača u kolu traže svaki svoj novi par za ples, pjevano kolo Oj garava, šteta što si tako mala i polka, program su u kojem Vidušljani s puno energije prikazuju tradicije koje obnavljaju i promiču u suradnji s Interpretacijskim centrom za baštinu Banovine.


Gornji Viduševac

Viduševac folklore group

The group was founded as a Peasant Concord between the two world wars. It has been active since the 1970s and, after the Homeland War, renewed in 2003. The gramophone record released by Jugoton in 1976 helped in renewing the repertoire that will also be performed at the IFF. The song accompanied by the tamburas Oj mošličke, mosličke, the biračko circle dance Ajde dvoje da šetaju (in which both dancers in the dance look for another partner to dance with), the pjevano (sung) circle dance Oj, garava šteta što si tako mala and polka make up the program through which the group energetically presents the traditions that are renewed and promoted in collaboration with the Heritage Interpretation Center of Banovina.


Graberje

Kulturno-umjetnička udruga „Seljačka sloga“

Graberje se nalazi između Gline i Petrinje, kojoj administrativno pripada. Nakon povratka iz progonstva u spaljeno selo, obnavlja ga uglavnom starije stanovništvo, baveći se poljoprivredom. Svetac zaštitnik sela i župe je sv. Ivan Krstitelj pa se u selu posebno slavi blagdan Ivanja. Udruga je osnovana 1947. godine po uzoru na djelovanje Seljačke sloge, a njeguje i obnavlja slikovite i bogate nošnje, kao i zavičajni folklor s pjevanim kolima Ej meni mama maramicu šara, Moja žena vragu domišljena. Uz tamburaše izvode kolo Oj Ivane Zrinjanine , grabečki drmeš i ples pokleknicu, koji izvode samo muškarci u kolu, odnosno u drugoj inačici zajedno sa ženama.


Graberje

Peasant Concord folklore group

Graberje is located between Glina and Petrinja, to which it belongs administratively. The burnt village was rebuilt mainly by the old villagers who deal with agriculture after their return from exile. The patron saint of the village and parish is Saint John the Baptist, which is why special attention is given to the celebration of the Saint John’s Day. The group was founded in 1947 and modelled after the Peasant Concord. It nurtures and restores the picturesque and rich costumes, as well as the local folklore with pjevana (sung) circle dances Ej meni mama maramicu šara and Moja žena vragu domišljena . They perform, accompanied by the tambura players, the circle dance Oj Ivane Zrinjanine , grabečki drmeš and the dance pokleknica , which is performed only by the male dancers, or together with the women in the other version.


Greda Sunjska

Kulturno-umjetničko društvo „Seljačka sloga“

Kao ogranak Seljačke sloge, Društvo počinje raditi 1936., izvodeći igrokaz „Petar Svačić, posljednji hrvatski kralj“. U skladu s radom Sloge otada organiziraju tečajeve kuhanja, šivanja, opismenjavanja, higijene te predavanja iz ratarstva i stočarstva. Uz V. Žganca i Z. Ljevakovića pripremaju program za smotre u Opatiji 1948. i 1951. godine. Dosad su šest puta nastupili na MSF-u, ponosni na jedinstvenu nošnju jednostavne ljepote s ukrasom na lanenoj podlozi, obogaćenu vezom belo po belom. Uz pjesmu momaka Kad bi moja draga, izvode pjevano kolo Oj, jabuko crveniko te dučec i drmeš uz tamburaški sastav.


Greda Sunjska

Peasant Concord folklore group

As a branch of the Peasant Concord, the folklore group made its debut in 1936 with the performance of the play Petar Svačić, the Last Croatian King . In accordance to the work of the Peasant Concord, the group has since been organizing various courses (cooking, sewing, literacy and hygiene) and lectures on farming and livestock breeding. They prepared the program of the festivals in Opatija 1948 and 1951, along with V. Žganec and Z. Ljevaković. They have performed at the IFF six times. The group boasts a unique costume as a concept of simple beauty, with decorations on a linen base, made with white-on-white embroidery . They perform the pjevano (sung) circle dance Oj, jabuko crveniko together with the boys' song Kad bi moja draga , while the dances dučec and drmeš are accompanied by a tambura band.


Hrastovica

Kulturno-umjetničko društvo „Hrastovička gora“

Prvo kulturno društvo, „Pastir“, u Hrastovici je osnovano 1928., a kao „Hrastovička gora“, nazvano po šumovitim obroncima na kojima se selo smjestilo uz rijeku Petrinjčicu nedaleko od Petrinje, djeluje od 1981. godine. Uz obnovu sela, potpuno stradalog u Domovinskom ratu, članovi Društva puno truda ulažu u nabavu i rekonstrukciju svilom vezenih nošnji s baroknim motivima, u obnovu instrumenata te u učenje mladih svojega tradicijskoga glazbenog i plesnog repertoara. Pjesmu Nujan Ivo po taboru šeće na Smotri izvode studentice Patricija Dobrenić i Sanja Boršić uz iskusnije pjevačice Katarinu Mandić, Nadu Korečić i Ljiljanu Sigur prema zapisima Ivana Ivančana iz šezdesetih godina 20. stoljeća.


Hrastovica

Hrastovička gora foklore group

The first folklore group Pastir was founded in Hrastovica in 1928. It changed its name to Hrastovička gora , inspired by the forested slopes on which the village is situated near the Petrinjčica River, not far from Petrinja, in 1981. Along with actively renovating the village, which was completely destroyed in the Homeland War, the members of the group are heavily invested in the purchase and reconstruction of the costumes with baroque motifs embroidered in silk and instruments, as well as teaching the youth about their traditional music and dance repertoire. The song Nujan Ivo po taboru šeće will be performed by the students Patricija Dobrenić and Sanja Boršić at the Festival, accompanied by more experienced singers Katarina Mandić, Nada Korečić and Ljiljana Sigur, according to the records of Ivan Ivančan from the 1960s.


Hrvatski Čuntić

Kulturno-umjetničko društvo „Čuntićanka“

Hrvatski Čuntić nalazi se na obroncima Zrinske gore, južno od Petrinje. U mjestu je crkva s franjevačkim samostanom, posvećena sv. Antunu Padovanskom te ruševine kule Čuntić kao vrijedan primjer povijesnog obrambenog graditeljstva. Mjesto se spominje od 1211. godine. Društvo “Čuntićanka” osnovano je 2003. i obuhvaća pet sela župe: Čuntić, Prnjavor Čuntićki, Kraljevčane, Dragotince i Pecke. Izvode osebujna pjevana kola Oženi se lud – mlad, Oj javore, zelen bore i natpjevavanje koje nazivaju svojim bećarcem. Drmeš izvode uz usnu harmoniku – cingulje i bubanj, koji su, prema sjećanju i pričanju starijih, sami izradili za ovogodišnju Smotru.


Hrvatski Čuntić

Čuntićanka folklore group

Hrvatski Čuntić is located on the slopes of Zrinska gora, south of Petrinja. The village features a church with the Franciscan monastery devoted to Saint Anthony of Padua and the ruins of the fortress Čuntić as a valuable example of the historic defense architecture. The place has been mentioned since 1211. The folklore group Čuntićanka was founded in 2003 and comprises five villages of the parish: Čuntić, Prnjavor Čuntićki, Kraljevčani, Dragotinci and Pecki. They perform distinctive pjevana (sung) circle dances Oženi se lud – mlad, Oj javore zelen bore and the natpjevavanje (contesting) which they call their bećarac. The drmeš dance is performed accompanied by the harmonica – cingulji and the drum, which they made themselves based on their memory and the stories of the older residents for this year’s Festival.


Hrvatska Dubica

Kulturno-umjetničko društvo „Jeka“

Hrvatska Dubica nalazi se na lijevoj obali rijeke Une, na granici s Bosnom i Hercegovinom, između općina Jasenovac i Sunja. Ima bogatu povijest od antičkog doba i tadašnje Gradine do promjena crkvenih redova koji su vodili župu (templari, ivanovci, pavlini). Uz najstarije Dobrovoljno vatrogasno i mlađe športsko-ribolovno i lovačko društvo, „Jeka“ je osnovana 1927. i otada njeguje dubičku kulturnu tradiciju. Ženska skupina jednoglasno pjeva Zaspala djevojka, drijenku na korjenku, izvodi pleteno kolo uz pjesmu Kad je mene moj volio, svečera je dolazio te pleše drmeš uz tamburaški sastav.


Hrvatska Dubica

Jeka folklore group

Hrvatska Dubica is located on the left bank of the Una river, on the border with Bosnia and Herzegovina between the municipalities of Jasenovac and Sunja. It has a rich history dating from the ancient times and the then Gradina to the changes in the church rows that led the parish (the Templars, Hospitallers and Paulines). Together with the oldest Volunteer Firefighter Association and the newer Sport Fishing and Hunting Association , Jeka was founded in 1927 and has since cultivated Dubica’s cultural tradition. The women’s group sings the song Zaspala djevojka, drijenku na korijenku , performs the pleteno circle dance to the song Kad je mene moj volio, svečera je dolazio and dances the drmeš accompanied by the tambura band.


Jabukovac

Kulturno-umjetničko društvo „Zvuci Banije“

Srpski stanovici Jabukovca, koji administrativno pripada Petrinji, predstavljaju se starijom skupinom pjevajući ojkače. Katkad ih pjevaju samo muški pjevači, a žene posebno. Danas ih pjevaju zajedno svi koji znaju. Starije žene poznaju velik repertoar pjesama koje pjevaju u tijesnim intervalima, kao i na noviji način temperirano – Imala sam dvije ruže bijele. Muški izvode pjesmu Oj, devojko, a svi zajedno drmeš uz dvožicu te šetano kolo s muškim i ženskim natpjevavanjem.


Jabukovac

Zvuci Banije folklore group

The Serbian inhabitants of Jabukovac, which administratively belongs to Petrinja, perform together with an older group singing the songs ojkače. They are sometimes sung by male singers only, with women singing them separately. Today, everyone who knows them sings together. Older women have a wide repertoire of songs, which they sing in tight intervals, as well as the ones that are tempered in a newer way: Imala sam dvije ruže bijele . The male singers sing the song Oj, devojko, and everyone comes together to perform the drmeš dance accompanied by the tambura dvožica , as well as the sung circle dance with male and female natpjevavanje (contesting).


Košutarica

Kulturno-umjetničko društvo „Košutarica“

Društvo je osnovano 1996. da bi se očuvale narodne pjesme, plesovi i običaji sela. Izvode i neke od ophodnih običaja koji u selu postoje i danas. Izvode i program pasionske baštine. U društvu od 2008. godine vrlo uspješno djeluje i muška pjevačka skupina. Svake godine potkraj travnja ili početkom svibnja organiziraju Koštačko sijelo. Na Smotri pjevaju specifične napjeve svojega zavičaja kosačke i kopačke uz poljodjelske radove te izvode kola Smilje Mara kraj jezera brala, s natpjevavanjem dviju muških pjevačkih skupina, i Udade se lijepa Mara s natpjevavanjem muške i ženske skupine.


Košutarica

Košutarica folklore group

The group was founded in 1996 with the aim of preserving the folk songs, dances and customs of the village. They also perform some of the procession customs that are still practiced in the village nowadays. Košutarica also performs a program of the passion traditions and includes, since 2008, a very successful male singing group. Each year, at the end of April or beginning of May, they organize the folklore manifestation Koštačko sijelo . Their performances at the IFF include the singing of the specific tunes of their native land performed during the work called kosačka and kopačka and performing the circle dances Smilje Mara kraj jezera brala with the natpjevavanje (contesting) of the two male singing groups and Udade se lijepa Mara.


Majur

Kulturno-umjetničko društvo „Sloga“

KUD „Sloga“ Majur svoj rad obnovilo je 2005. godine. Okuplja članove iz mjesta općine Majur. Obnavljaju običaje, pjesme i plesove svojega kraja te ih čuvaju od zaborava. Djeluju humanitarno u suradnji s Udrugom „Hrvatska žena“ i Narodnom knjižnicom i čitaonicom Majur, provodeći projekte obnove starih zanata. Organiziraju i izložbe autohtonih jela, ručnih radova, namještaja i nošnje. Okupljaju djecu, mlade i stare oko običaja čijala, čehanja (“čijanja”) perja, uz pjesme koje pjevaju na stari način u tijesnim intervalima u kojima vodilja prvači, a druge polažu. Izvode i kolo Snijeg pada, neven vene.


Majur

Concord folklore group

The folklore group Concord Majur renewed its work in 2005, assembling the members from the municipality of Majur. They restore the customs, songs and dances of their native land and keep them from dying off. They work humanitarianly in cooperation with the association Hrvatska žena and the National Library and Reading Room Majur , carrying out the restoration projects of old crafts and exhibitions of indigenous dishes, handicrafts, furniture and costumes. They gather children, young and old people around the customs of čijalo and the old custom of separating the feathers from the hard part , accompanied by the songs sung in a traditional way, in tight intervals in which the guide leads and the rest follow. The group also performs the sung circle dance Snijeg pada neven vene.


Sela

Kulturno-umjetničko društvo „Radost“

Kao pjevačko-tamburaško društvo, „Radost“ se prvi put spominje 1922. godine. Kontinuirano radi od 1981., a njeguje isključivo folklor svojega zavičaja. U nastupima prikazuju radne i svečane običaje, a članice se posebno bave i pučkim crkvenim pjevanjem. Nastupaju u nošnjama od kojih su neke starije od sto godina, što je neprocjenjiva vrijednost obiteljskog i društvenog kulturnog naslijeđa. Raznim aktivnostima na mlade članove prenose ljubav i poštovanje prema tradiciji. Nastupaju s prikazom procesije za Tijelovo.


Sela

Radost folklore group

Radost is first mentioned in 1922 as a group comprised of singers and tamburas . It has been continuously active since 1981, cultivating exclusively the folklore of its native land. Their performances feature the work and ceremonial customs, and the group’s members are also involved in the church folk singing. They perform in costumes that are in some cases more than a hundred years old, which is an invaluable value of the family and socio-cultural heritage. Through various activities, the group passes on the love and respect towards the tradition on younger members. They will perform the stage presentation of Corpus Christi procession.


Selište Kostajničko

Kulturno-umjetničko društvo „Selište Kostajničko“

Nakon povratka u Selište nakon ratnih razaranja, Društvo je s velikim entuzijazmom osnovano 2008. godine radi obnove i očuvanja kulturne baštine sela, kostajničkoga kraja i Pounja. Napjevi poput Travice, travo ili šetana kola, kao što je Kamen moste, ne lelaj se, pripadaju arhaičnim slojevima tradicijskog pjevanja sa stalnim natpjevavanjem muškaraca i žena. Drmeše i polke plešu uz tamburu dvožicu ili tamburaški sastav. Vrijedno okupljaju mlade i gostujuće skupine u svojem selu, a priredbom Iz bakine škrinjice skreću pozornost na tradicije Pounja.


Selište Kostajničko

Selište Kostajničko folklore group

Upon the return to Selište after the war, the group was founded with great enthusiasm in 2008 with the aim of restoration and preservation of the cultural heritage of the village, the Kostajnica area and Pounje. Tunes such as Travice travo or šetana circle dances such as Kamen moste ne lelaj se fall into the archaic layers of the traditional singing with the constant natpjevavanje (contesting) of male and female singers. The drmeš is danced accompanied by the tambura dvožica or the tambura band. They diligently gather their youth and the visiting groups in their village to draw attention, through the event Iz bakine škrinjice , to the traditions of Pounje.Sudionici iz drugih krajeva HrvatskeBribir

Primorsko-goranska županija

Kulturno-umjetničko društvo „Bribir“

Korak od mora, dva od sniga nalazi se zelena Vinodolska dolina, a u njoj se, okružen planinama i zagrljen morem, smjestio Bribir, nedaleko od Novog Vinodolskog i Crikvenice. Grad opasan zidom i kulama, čiji se ostaci još dobro vide, u srednjem vijeku je bio upravno i crkveno središte Vinodolske knežije u posjedu krčkih knezova Frankapana. Društvo je sljedbenik društva „Vinodolac“, osnovanoga 1899. i od tada djeluje s kratkim prekidima, a od 1974. neprekidno do danas. Članovi se bave očuvanjem običaja, pjesme, plesa i čakavske riči. Uspjeli su otrgnuti od zaborava bribirsku nošnju, pjesme i plesove. Na smotri će kantati na tanko i debelo Hrušvica se potresuje te uz sopile izvesti bribirsko kolo, hrvacki i koprivicu.


Bribir

Primorje-Gorski Kotar County

Bribir folklore group

The green Vinodol valley is located “a step from the sea and two from the snow”. Right above it, surrounded by the mountains and held by the sea, is the town of Bribir, not far from Novi Vinodolski and Crikvenica. A town enclosed by a wall and towers, whose remains are still clearly visible, was the administrative and ecclesiastical center of the principality of Vinodol owned by the Frankopan princes of Krk in the Middle Ages. The folklore group Bribir is the offspring of the group Vinodolac founded in 1899 and was active with short interruptions until 1974, when it started operating consistently. Its members are concerned with the preservation of customs, songs, dances and the Chakavian roots and have managed to save the costume, songs and dances of Bribir from oblivion. At this year’s IFF, they will sing Hrušvica se potresuje , and perform the Bribir kolo circle dance, hrvacki and koprivica accompanied by the sopile .


Gata

Splitsko-dalmatinska županija

Kulturno-umjetnička udruga „Mosor“

Gata su malo mjesto ispod planine Mosor, nedaleko od mora i grada Omiša. Mjesto leži u srednjim Poljicima te je, kako piše u Poljičkom statutu, jedno od dvanaest glavnih poljičkih sela – katuna . Udruga Mosor osnovana je 1954. godine. Folklorna skupina radi od 2008. i obuhvaća sve uzraste članova iz Gata, Čišala, Ostrvice, Smolonja, Zvečanja, Naklica, Seoca i Katuna. Na smotri će nastupiti guslar i igrat će se kolo. Nijemo ili gluvo kolo izvodi se o pokladama, na sajmovima, dernecima, svadbama, smotrama te na priredbama o blagdanu zaštitnika župa. Nijemo kolo Dalmatinske zagore UNESCO je 2011. uvrstio na Reprezentativnu listu svjetske nematerijalne kulturne baštine.


Gata

Split-Dalmatia County

Mosor folklore group

Gata is a small village in the foot of Mount Mosor, not far from the sea and the town of Omiš. The village lies in Srednja Poljica and is, as stated in the Poljica Statute, one of the twelve main Poljica villages – the so-called katuni . The association Mosor was founded in 1954. The folklore group has been active since 2008 and gathers members of all ages from the villages Gata, Čišala, Ostrvica, Smolonje, Zvečanje, Naklice, Seoci and Katun. The festival will feature a performance by a gusle player and a circle dance will be danced. The nijemo or gluvo kolo (mute) circle dance is performed at carnivals, fairs, festivities, ( derneks) , weddings, festivals and celebrations of the patron saint of the parish. The nijemo kolo (mute) circle dance from Dalmatinska Zagora was added to the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity.


Koprivnički Ivanec

Koprivničko-križevačka županija

Društvo izvornog folklora Koprivnički Ivanec

Koprivnički Ivanec spominje se kao središte župe sv. Ivana Krstitelja 1334. godine. Društvo je osnovano 1928. kao Seljačka sloga , a 1968. mijenja naziv u sadašnji. Okuplja članove iz Botinovca, Pustakovca, Goričkog, Kunovca i Koprivničkog Ivanca, čiji se stanovnici ponose jedinstvenim ivanečkim vezom na nošnjama, rukavima, poculicama i rupcima, upisanim u Registar kulturnih dobara RH te organiziraju radionice umijeća izrade veza i prenošenja na mlađe. Na Smotri pjevaju Rascvela se leluja , plešu Ivanec je lepo selo, Trgala sam ružicu uz pjesmu i tamburašku pratnju, te uz tambure plešu Stari Škrinjar i čardaš.


Koprivnički Ivanec

Koprivnica-Križevci County

Koprivnički Ivanec folklore group

Koprivnički Ivanec is mentioned as the center of the parish of Saint John the Baptist in 1334. The folklore group was founded in 1928 as a Peasant Concord and earned its present name in 1968. It assembles members from Botinovac, Pustakovac, Gorički, Kunovec and Koprivnički Ivanec, whose inhabitants are identified with the distinct Ivanec embroidering on garments, sleeves, poculice (women caps) and scarfs that was included in the Register of Cultural Assets of the Republic of Croatia . They also organize embroidery workshops and pass their knowledge to the younger generations. The group will sing Rascvela se leluja , dance Ivanec je lepo selo and Trgala sam ružicu with singing and tamburitza accompaniment and perform the dance Stari škrinjar and čardaš followed by a tambura band.


Kuterevo

Ličko-senjska županija

Kulturno-umjetničko društvo „Dangubice“

Kuterevo je planinsko naselje u uskoj uvali na obroncima sjevernog Velebita, poznato po utočištu za mlade medvjede. Naziv društva, koje su osnovali 2011., izabrali su prema tamburici, poznatoj kuterevki – dangubici . Članovi njeguju kajkavski govor svojega sela nakon doseljenja iz Kranjske i Gorskog kotara potkraj 17. stoljeća. Uz tamburice, izrađuju predmete od drva, bačve, stolce, bukare te razno posuđe. Čuvaju i prenose na mlade običaje, pjesme i plesove, sviranje tamburice dangubice koju izrađuje obitelj Šporčić. Djeluju u dangubaškoj , tamburaškoj, dramskoj, pjevačkoj i folklornoj sekciji. Izvode čobansko ili samačko pivanje, kuterevski napjev, Izvor voda izvirala i Ličko kolo.


Kuterevo

Lika-Senj County, Dangubice folklore group

Kuterevo is a mountain village in a narrow bay on the slopes of Northern Velebit, famous for its haven for bear cubs. The name of the group, founded in 2011, was chosen after a type of tamburitza – the well-known kuterevka – dangubica . The members preserved the Kajkavian dialect of their village upon arriving in the area from Kranjska and Gorski Kotar at the end of the 17 th century. Along with tamburitzas, they make wooden objects, barrels, chairs, buckets and various utensils. They keep and pass on the newer customs, songs and dances, as well as the art of playing the dangubica produced by the Šporčić family. The group is active in the dangubica , tamburitza, drama, singing and folklore section. They perform the traditional local styles of folk singing and dancing: čobansko (samačko) pivanje, kuterevski napjev, Izvor voda izvirala and the Ličko kolo circle dance.


Mostanje

Karlovačka županija

Kulturno-umjetničko društvo „Mostanje“

Mostanje je smješteno na utoku Mrežnice u Koranu, na južnoj strani ispod Švaračkog brijega. Vjerojatno je nazvano prema mjestu gdje se rijeka Mrežnica mostila, odnosno prelazila. Govor Mostanjčana u dijalektološkoj klasifikaciji uvrštava se u čakavsko-kajkavsku skupinu. Ikavsko-ekavski se djelomice održao u govoru starijih te u krugu pojedinih obitelji. Društvo djeluje od 1990. kao folklorna skupina. Izvode plesove drmeš, đikalica, poljka i šetana kola te pjesme južne karlovačke okolice uz jedinstvene rozgalice, pojedinačno pjevanje, rozganje. Izvode svadbene i žetvene običaje te Jurjevanje i Ladanje o Ivanju.


Mostanje

Karlovac County

Mostanje folklore group

Mostanje is located on the confluence of Mrežnica and Korana, on the south side beneath the Švara Hill. It was probably named after the place where the river Mrežnica was crossed. The local dialect is classified as Chakavian-Kajkavian. The Ikavian-Ekavian has partially remained in the speech of elders and in certain family circles. The group has been active since 1990 as a folklore group, performing the dances drmeš, đikalica, poljka and sung circle dances, as well as the songs of the southern Karlovac region with the unique rozgalice, solo singing – rozganje . They perform the wedding and harvest customs, as well as Jurjevanje on St. George and Ladanje on St. John the Baptist Day.


Pridraga

Zadarska županija

Kulturno-umjetničko društvo „Luzarica“

Pridraga je ravnokotarsko mjesto, u općini Novigrad, koje jednim dijelom leži na obali Karinskoga mora. Zaštitnik župe je sv. Martin pa je on i titular stare crkve uz groblje. Društvo je osnovano 1998. godine, nakon povratka većine mještana kućama nakon Domovinskoga rata, radi promicanja i očuvanja pridraških tradicijskih pjesama (muškog i ženskog pivanja i orzanja) i plesova (šetnja, biračko i nijemo – naško kolo te kukulešće uz usnu harmoniku – cintare). Njeguju i svadbene i božićne običaje, a Društvo su nazvali prema crkvi Gospe od Luzarice oko koje se oduvijek plesalo i mladi se upoznavali i zagledali. Prema uzorcima nekoliko starih komada, rekonstruirali su nošnje za članove Društva.


Pridraga

Zadar County

Luzarica folklore group

Pridraga is a village in the municipality of Novigrad, which partially lies on the coast of the Karin Sea. The guardian of the parish is Saint Martin, with an old church next to the cemetery. The group was founded in 1998, after most of the villagers returned to their homes upon the end of the Homeland War to promote and preserve the local traditional styles of singing (male and female pivanje and orzanje ) and dancing ( šetnja, biračko and nijemo naško kolo circle dance and kukulešće, accompanied by the harmonica – cintari ). The group also presents the wedding and Christmas customs. It was named after the Church of Our Lady of Luzarica, where the local residents have always danced and the youth would meet and fall in love. The costumes for the members of Luzarica were reconstructed after the samples of several old pieces.


Salinovec

Varaždinska županija

Kulturno-umjetničko društvo „Salinovec“

Salinovec je malo naselje u podnožju planine Ivanščice, nedaleko od Ivanca. Nalazi se na zapadnom dijelu Varaždinske županije u gornjem porječju rijeke Bednje. Društvo je osnovano 1999. godine radi očuvanja i njegovanja kulture, tradicije i običaja ivanečkog i salinovečkog kraja te Hrvatskog zagorja. Na smotri uz tamburaški sastav izvode pjesmu Išla je djevojka u goru zelenu te plešu šimi polku, Tomekovu polku, starinski valcer i salinovečku polku, provlačeći se “pod most”.


Salinovec

Varaždin County

Salinovec folklore group

Salinovec is a small village in the foot of the Ivanšćica mountain, not far from Ivanac. It is located in the western part of the Varaždin County, in the upper basin of the river Bednja. The group was founded in 1999 for the preservation and nurturing of the culture, tradition and customs of the Ivanec and Salinovec area and Hrvatsko Zagorje. They will be performing the song Išla je djevojka u goru zelenu accompanied by the tambura band at the festival, as well as the dances šimi polka, Tomekova polka, the old waltz and Salinovec polka , which they dance in the manner of passing “under the bridge”.


Satnica Đakovačka

Osječko-baranjska županija

Kulturno-umjetničko društvo „Sloga“

Općinu Satnicu Đakovačku čine mjesta Satnica i Gašinci, smještena u srcu Đakovštine sa župom sv. Roka. „Sloga“ je osnovana 1996. godine radi očuvanja folklora Đakovštine. Izvode običaje o Ivanju i prikazuju svatovske običaje. Organiziraju dječje smotre folklora “Djeca u igri, pjesmi i plesu” i smotre za odrasle “Pjesmom i plesom kroz Satnicu”. Redovito sudjeluju na Đakovačkim vezovima, Vinkovačkim jesenima, Brodskom kolu i nizu dugih smotri u zemlji i inozemstvu. U Društvu djeluje i tamburaška škola.


Satnica Đakovačka

Osijek-Baranja County, Concord folklore group

The municipality of Satnica Đakovačka is comprised of Satnica and Gašinci, located in the heart of Đakovština with the parish of Saint Roch. Concord was founded in 1996 for the preservation of the Đakovština folklore. They practice customs related to Saint John’s Day and display the wedding customs. The group organizes children’s folklore festivals under the name Djeca u igri, pjesmi i plesu , as well as the adult festival Pjesmom i plesom kroz Satnicu. They regularly participate in folklore manifestations such as Đakovački vezovi, Vinkovačke jeseni and Brodsko kolo, as well as numerous other festivals in the country and abroad. The group also includes a tamburitza school.


Zagreb

Grad Zagreb, Hrvatski gajdaški orkestar

Hrvatski gajdaški orkestar djeluje već niz godina uspješno promovirajući hrvatsku tradicijsku glazbu širom Hrvatske i svijeta. Članovi orkestra nastupaju na starim, hrvatskim, tradicijskim glazbalima kao što su: dvojnice, diplice, bajs, samica, gajde, dude, tambure, te razna druga glazbala (lijerica, mih, diple, itd.). Osnivač i voditelj Hrvatskog gajdaškog orkestra je Stjepan Večković, solista na tradicijskim glazbalima u Ansamblu LADO, izrađivač starih glazbala te voditelj brojnih školi folklora, seminara i radionica.


Zagreb

City of Zagreb, Croatian Bagpipe Orchestra

The Croatian Bagpipe Orchestra has been operating for many years, successfully promoting Croatian traditional music throughout Croatia and abroad. The members of the orchestra play the old Croatian traditional instruments such as dvojnice, diplice, bajs, samica , bagpipes, dude , tamburas and many other ( lijerica, mih, diple etc.). The founder and head of the Croatian Bagpipe Orchestra is Stjepan Večković, a soloist playing traditional instruments in the Ensemble LADO, builder of old instruments and head of numerous folklore schools, seminars and workshops.


Žrnovo, otok Korčula

Dubrovačko-neretvanska županija

Kulturno-prosvjetno društvo „Bratska sloga“

Žrnovo je selo na istočnom dijelu otoka Korčule. Čine ga četiri zaseoka: Prvo selo, Brdo, Kampuš i Postrana. Iako sugerira homogenu geografsku i kulturnu cjelinu, između mještana Prvog sela i Postrane postoji izražena svijest o međusobnoj različitosti koja u velikoj mjeri usložnjava identitet sela. Stari Žrnovci život su promišljali u dubokoj povezanosti s vjerskim uvjerenjima, pa su blagdani bili važni dani u godišnjem kalendaru. Blagdan zaštitnika Postrane, svetog Roka (16. 8.), jedan je od najvažnijih u kalendaru toga zaseoka. Svečani ton cijelom događaju daje slavjenje , ručno sviranje zvona jednog ili dvojice zvonara. Ritamska struktura i karakter slavjenja bliski su ritmu kojim se prate Moštra i Stari bal . Večer uoči blagdana, na Pijaci se tradicionalno igra mačevni ples Moštra , uz koji se obično izvodi i Stari bal. Moštra je prvi put nastupila na MSF-u prije pola stoljeća, 1967. godine.


Žrnovo, the island of Korčula

Dubrovnik-Neretva County

Bratska sloga folklore group

Žrnovo is a village in the eastern part of the island of Korčula. It consists of four hamlets: Prvo selo, Brdo, Kampuš and Postrana. Although it suggests a homogenous geographical and cultural entity, there is a pronounced awareness of the mutual diversity between the locals of Prvo selo and Postrana, which makes the identity of the village far more complex. The old local residents thought their life was deeply associated with their religious beliefs, so the holidays were important in the annual calendar. The feast of the guardian of Postrana, Saint Roch (August 16th) is one of the most important holidays in the calendar of this hamlet. The ceremonial tone of the event is achieved by slavjenje – manually playing the church bell of one or two bell ringers. The rhythmic structure and character of slavjenje are very similar to the rhythm of Moštra and Stari Bal . In the evening before the holiday, the chain sword dance Moštra is traditionally danced at the Pijaca, usually followed by the Stari bal. Moštra was performed at the IFF for the first time before half a century, in 1967.Hrvati izvan Hrvatske / Croats from abroad


BOSNA I HERCEGOVINA

Lug – Brankovići, Hrvatsko kulturno-umjetničko društvo „Ognjišta“

Mjesto Lug – Brankovići nalazi se u općini Žepče. Nazvano je tako nakon spajanja dvaju sela, kad je osnovana župa 1989. godine. To je hrvatska općina u srednjoj Bosni u Zeničko-dobojskom kantonu. Društvo „Ognjišta“ osnovano je 1994. da bi članovi njegovali starinske napjeve i sviranje na tradicijskim glazbalima. Pjesmu Umro Ivo pjevaju dvije žene bez instrumentalne pratnje. Okretanje tepsije dio je svatovskog običaja koji se izvodio u mladenkinoj kući, a pjeva se domaćinu, tj. mladenkinom ocu. Uz okretanje bakrene tepsije pjeva se pjesma Oj tepsijo, kalajlijo . Kola maglajka i četverac igraju se uz pratnju violine i šargije. U kolu pjevaju muškarci pa žene ili obratno. Pjesmu Listaj, goro izvode muški pa žene u natpjevavanju.


BOSNIA AND HERZEGOVINA

Lug–Branković

Ognjišta Croatian folklore group

Lug–Brankovići is located in the municipality of Žepče. It obtained its name through joining the two villages when the parish was founded in 1989. Lug–Brankovići is a Croatian municipality in central Bosnia, in the Zenica – Doboj canton. The group Ognjišta was founded in 1994 with the aim of nurturing the antique tunes and playing the traditional instruments. The song Umro Ivo is performed by two female singers without instrumental accompaniment. The act of rotating the baking sheet ( tepsija ) is part of the wedding custom that used to be performed in front of the girl’s house, and is sung to the host (the bride’s father). The song Oj tepsijo, kalajlijo is sung along with the rotation of the copper baking sheet. The circle dances maglajka and četverac are danced accompanied by the violin and šargija . Men sing first and the women follow, or vice versa. The song Listaj goro is performed first by the male then female singers in the natpjevavanje (contesting).


SRBIJA, VOJVODINA

Bački Monoštor, Kulturno-umjetničko društvo Hrvata „Bodrog“

Hrvati u Bačkom Monoštoru su Šokci. Seosku proslavu U susret zavitnom danu organiziraju svakog 13. listopada na blagdan Gospe Fatimske, prema čemu i selo zovu Marijinim. Društvo je postojalo i prije, a ponovo djeluje od 2001. godine. U njemu je pjevačka skupina Kraljice Bodroga, kojoj je najveći dio repertoara prenijela Katica Pašić . Svake godine organiziraju pjesničko-kazališne Večeri šokačkog divana i održavaju koncert Igranka kod Adoša, prikazujući kako se slobodno vrijeme do 1950-ih provodilo na sokaku i igrankama , gdje su se uz gajde, pjesmu i ples rađale i prve ljubavi. Igranke su se održavale u dvorištu lokalnih  bircuza ( kod Adoša ) i u njihovim dvoranama. Prvotno je svirao samo gajdaš, a poslije tamburaši. Uz bećarac će izvesti Ajde, care, pogodi, Todore , Cvala j' šljiva belica , Kolo pravoga i Šokačko kolo .


SERBIA, VOJVODINA

Bački Monoštor

Bodrog Croatian Folklore Group

The Croats in Bački Monoštor are Šokci . The village celebration U susret zavitnom danu is organized every year on October 13 th , on the day of the feast of Our Lady of Fatima, whereby the village is called “Mary’s”. The group had already existed in the past and became active again in 2001. It includes the singing group Kraljice Bodroga , the bulk of the repertoire of which was conveyed by Karica Pašić. Every year, the group organizes the poetical and theatrical event Večeri šokačkog divana and holds the concert Igranka kod Adoša , showing how leisure time was spent until the 1950s at the sokak and igrankas , where first loves were born followed by the bagpipes, song and dance. The igrankas were held in the yards of the local pubs ( kod Adoša ) and in their halls. At first, only the bagpipe player would perform and was later joined by the tamburitzas. Along with the dance bećarac , they will perform Ajde, care pogodi, Todore, Cvala j' šljiva belica, Kolo pravoga and the Šokačko circle dance.


Strani sudionici / Foreign participants


ARGENTINA

Piedritas, Ballet „Malambo Argentino“

Na sjeverozapadu najveće i najnaseljenije argentinske pokrajine Buenos Aires nalazi se mjesto Piedritas u kojem je 2000. plesni pedagog Gastón Santiago Courreges osnovao plesnu školu „Malambo Argentino“. Škola djeluje pri Institutu „El Cimarrón“ i mjesto je učenja plesa velikoga broja djece i mladih, dok je njezinih dvadesetak stalnih članova okupljeno u plesnu skupinu. Iako relativno mlada postankom, skupina svoje djelovanje sve intenzivnije usmjerava njegovanju argentinskih plesnih tradicija. Njezini članovi uče i izvode plesove svih argentinskih pokrajina, no najviše su usredotočeni na plesove svojega kraja. Presjek repertoara prikazuju na Smotri. Između ostalog, izvest će huellu, triunfo te neizostavni tango.


ARGENTINA

Piedritas, Malambo Argentino Ballet

Located in the northwest of Argentina’s largest and most populated province Buenos Aires, Piedritas is a city in which the dance teacher Gastón Santiago Courreges founded the Malambo Argentino dance school in 2000. The school operates within the El Cimarrón Institute and is a place where a large number of children and young people learn to dance, while its twenty permanent members are gathered in a dance group. Although relatively new, the group increasingly focuses on fostering the Argentinian dance traditions. Therefore, its members learn and perform the dances of all Argentinian provinces while still devoting most of the attention to the dances of their area. They will present a selection of their program at this year’s IFF where they will, among other things, perform the huella , triunfo and the indispensable tango.


BRAZIL

Crissiumal, GEMP Escola e Cia de Dança

Plesna škola GEMP osnovana je 1995. u Crissiumalu, uz samu granicu s Argentinom, a prije deset godina proglašena je kulturnom baštinom toga grada. Osim kao zapažen sudionik na domaćoj i međunarodnoj folklornoj sceni, ističe se i kao čest domaćin glazbenim pedagozima iz raznih dijelova svijeta, čime pridonosi kulturnoj razmjeni kao jednom od svojih glavnih ciljeva. Uz to, škola je posvećena njegovanju i prikazivanju plesne i glazbene baštine svih brazilskih saveznih država. Plesovi poput freva, forróa, gauche i sambe stalni su dio njihova repertoara, a na ovogodišnjoj će Smotri uz pratnju dvaju pjevača i ansambla (sastavljenog od tradicijskih instrumenata), osim raznolikosti brazilskih plesova, prikazati i bogatstvo nošnji.


BRAZIL

Crissiumal, GEMP Escola e Cia de Dança

The GEMP Dance School was founded in 1995 in Crissium, right next to the border with Argentina, and was declared part of the cultural heritage of the city ten years ago. In addition to being a noted participant on the national and international folklore scene, the school also frequently hosts music pedagogues from different parts of the world, thus contributing to the cultural exchange (which is one of its main goals). Additionally, the school is dedicated to nurturing and displaying the dance and musical heritage of all Brazilian states. Dances like the freva, forróa, gaucha and samba are a permanent part of their repertoire. At this year’s Festival they will, apart from the variety of Brazilian dances, showcase the richness of their folk costumes.


INDONEZIJA

Padang – Sumatra, „Sumbar Talenta Indonesia“

Folklornu skupinu osnovali su Sastri Yunizarti Bakry i zajednica žena Zapadne Sumatre 2004. da bi mladima pružili priliku za razvijanje talenata i vještina, poput pjevanja, plesanja, pisanja i čitanja poezije. Od osnutka, skupina svakodnevno raste i povećava opseg djelovanja, a danas je čini više od 3000 članova u dobi od 14 do 25 godina. Na Smotri će nastupiti plesna skupina koja izvodi tradicijske plesove Zapadne Sumatre: pasambahan, indang i plate. Ples pasambahan je tradicijski ples etničke skupine Minangkabau koja se nastanila u planinama Zapadne Sumatre. Izvodi se u posebnim prigodama, poput svadbenih svečanosti, kao izraz dobrodošlice gostima. Indang je ples kojim se predstavlja islam i islamsko učenje u regiji, dok ples plate imitira pokrete poljoprivrednika u poslovima uzgajanja usjeva te izražava njihovu zahvalnost u vrijeme žetve čijim će plodovima nahraniti obitelj.


INDONESIA

Padang – Sumatra, Sumbar Talenta Indonesia

The folklore group was founded by Sastri Yunizarti Bakry and the women’s community of West Sumatra in 2004 with the aim of giving the youth an opportunity to develop talents and skills such as singing, dancing, writing and poetry reading. Since its foundation, the group has been growing and expanding the range of its activities daily, nowadays numbering over 3000 members aged 14 to 25. This year’s IFF will feature performances by the dance group showcasing traditional dances of the West Sumatra: pasambahan, indang and plata . The dance pasambahan is a traditional dance of the ethnic group Minangkabau living in the mountains of West Sumatra, and is performed on special occasions such as wedding ceremonies when welcoming guests. Indang is a dance created with the aim of spreading Islam and its teachings in the region, while the dance plata imitates the movements of the farmers cultivating crops and expresses their gratitude at the time of the harvest, whose fruits will feed the family.


IRAK

Sulaimaniya, Glazbeni ansambl „Payiz“

Glazbeni ansambl “Payiz” čine glazbenici i glazbenice udruženi u sastav u kojem su violina, qanun (glazbalo tipa citre), tunbur (dugovrata lutnja), ud (kratkovrata lutnja), balaban (svirala tipa oboe) i daf (tamburin), a povremeno i dahol (dvoopneni bubanj). Takav i srodni sastavi nazivaju se na arapskome takht, a karakteristični su za urbane bliskoistočne tradicije i rašireni čitavim tim područjem. Glazba koju izvode zasniva se na tradicijskom sustavu melodijskih i metričkih modusa te se često odvija kao instrumentalna i vokalna improvizacija. “Payiz” djeluje u gradu Sulaimaniya (kurdski: Silêmanî), vodećem kulturnom središtu autonomne regije Kurdistan u sjevernom Iraku. Sudjelovali su na mnogobrojnim smotrama i festivalima u Iraku te nastupali na televizijskim postajama, a u inozemstvu su se predstavili u Turskoj, Austriji i Švedskoj.


IRAQ
Sulaimaniya , Payiz Music Ensemble
The Payiz Music Ensemble is made up of musicians of both genders brought together and playing instruments including the violin, the qanun (a zither type instrument), the tunbur (a long-necked lute), the ud (a short-necked lute) , the balaban (flute of the oboe type) and the daf (tambourine), and a dahol (a do uble-sided drum) occasionally. Such ensembles and similar ones are called takht in Arabic and are characteristic to the urban Middle Eastern tradition, being disseminated throughout the entire region. The music they perform is based on the traditional melodic and metric mode system and is often interpreted as an instrum ental and vocal improvisation. Payiz is active in the town of Sulaimaniya ( Silêmanî in Kurdish), the leading cultural centre in northern Iraq’ s autonomous Kurdistan region. The ensemble has taken part at numerous festivals in Iraq and in television programmes, while they have performed abroad in Turkey, Austria and Sweden.


ITALIJA

Aragona – Sicilija, Associazione culturale „Triscele“

Kulturna udruga „Triscele“ osnovana je 2001. u Grottu, a od 2012. djeluje u Aragoni i Agrigentu, poljoprivrednim središtima poznatim po uzgoju maslina, breskvi i vinove loze. Udruga je nazvana prema triskelionu, krilatoj glavi Meduze (u grčkoj mitologiji - vještica sa zmijama na glavi) s tri stručka pšenice i tri savijene ljudske noge, koja se vezuje uz otok Siciliju. Osnivači su ljubitelji sicilijanskih folklornih i popularnih tradicija. Pod umjetničkim vodstvom Giuseppea Teranne, njihov će nastup u sklopu Smotre pružiti uvid u bogatstvo plesova, od kojih su neki i nama poznati: polka, tarantela i mazurka. Osim plesova, u nošnjama iz 18. stoljeća, izvest će i pjesme uz rad, poput Pjesme o breskvi i Žetvene pjesme, a sve će pratiti glazbeni sastav čiju okosnicu čine friscalettu (tip flaute), tamburin, harmonika, gitara i mandolina.


ITALY

Aragon – Sicily, Cultural Association Triscele – Folklore Group

The Cultural Association – Folklore Group Triscele was founded in 2001 in Grotto. Since 2012, it has been operating in Aragona and Agrigento, the agricultural centers known for growing olives, peaches and grapevines. The group was named after the triskelion, the winged head of Medusa (in Greek mythology, a witch with snakes on her head) with three stems of wheat and three bent human legs, associated with the island of Sicily. Triscele was founded by a group of Sicilian folklore and popular traditions enthusiasts with the aim of nurturing the characteristic cultural features. Their performance at this year’s IFF, under the artistic guidance of Giuseppe Teranne, will provide an insight into the multitude of dances, some of which are the polka, tarantela and mazurka . In addition to the dances, the group will also perform the old farmers’ songs such as The Peach Song and The Harvesting Song in the 18th century costumes, all of which will be accompanied by a band consisting of a friscaletto (a type of flute), tambourine, accordion, guitar and mandolin.


MAKEDONIJA

Skoplje, Folklorni ansambl „Makedonija“

Ansambl su prije pet godina u Skoplju osnovali Vladimir Janevski, profesor etnologije, i Timko Čičakovski, profesor tradicijskih instrumenata,slijedeći zajedničku ideju o stvaranju profesionalnog ansambla posvećenog njegovanju makedonskih folklornih tradicija te ideju o sve većoj profesionalizaciji umjetnika na tom području. Ansambl okuplja četrdesetak članova, uglavnom studenata, koji interdisciplinarno pristupaju prikazivanju glazbenih i plesnih tradicija. Na Smotri će predstaviti dio svojega repertoara koji, osim glazbe šireg makedonskog područja, obuhvaća i scenske prikaze tradicijskih običaja toga kraja uz pratnju autohtonih pjesama i plesova te raskošnih nošnji. Za glazbenu pratnju zadužen je sastav koji redom čine: gajda, kaval (vrsta uzdužne flaute), zurla (svirala tipa oboe), kemane (gudaće glazbalo izgledom, načinom sviranja i zvukom vrlo slično lijerici), tambura i tapan (dvoopneni bubanj).


MACEDONIA

Skopje, Makedonija Folklore Ensemble

This folklore ensemble was founded in Skopje five years ago by the professor of ethnology Vladimir Janevski and professor of traditional instruments Timko Čičakovski following the common idea of creating a professional ensemble devoted to nurturing the Macedonian folklore traditions and the increasing professionalization of artists in that area. The ensemble brings together about forty members, mostly students, who use the interdisciplinary approach in presenting the musical and dance traditions. At this year’s festival, the ensemble will showcase a part of its repertoire which, apart from the music of the wider Macedonian area, includes the scenic portrayal of the traditional customs of the region followed by the accompanying songs and dances, as well as the sumptuous national costumes. The musical accompaniment is carried out by a band of traditional instruments such as the gaida (bagpipe), kaval (a type of longitudinal flute), zurla (an instrument similar to the oboa), kemane (a string instrument, similar to the lijerica in terms of sound), tambura and tapan (the double-membrane drum).


PARAGVAJ

Luque, „Alma Guarani“

Folklorna skupina djeluje pod vodstvom Laure Gómez od 2005. u paragvajskom Luqueu s namjerom da sačuva, njeguje i prikazuje tradicijsku glazbu, ples, nošnje i običaje svojega zavičaja. Skupina okuplja učenike srednjih plesnih škola i amatere iz raznih dijelova Paragvaja koji na svakom nastupu zainteresirane podučavaju paragvajskim plesovima koji čine glavninu njihova repertoara. Na Smotri će, oslanjajući se na plesne i glazbene izričaje svojega kraja, prikazati tradicijske parovne i skupne plesove koji se izvode u svečanim prigodama, poput slavlja u čast svetaca, uspješne žetve i rođendana. Program otvara paragvajska polka, a prati je promjenjiv sastav koji čine gitara, harfa te nekoliko puhaćih i udaraljkaških instrumenata.


PARAGUAY

Luque, Alma Guarani folklore group

The folklore group Alma Guarani operates under the guidance of Laura Gómez since 2005 with the intent to preserve, nurture and display the traditional music, dance, costumes and customs of its homeland. The group brings together students from various dance high schools and amateurs from different parts of Paraguay. At each of their performances, the members teach everyone who shows interest in the dances that make up the majority of their repertoire. They will thus showcase a mix of traditional pair and group dances influenced by the dance and musical expressions of their homeland at this year’s IFF in Zagreb. These dances are performed on various celebratory occasions, such as the celebrations in honor of saints, successful harvests and birthdays. The program will be opened by the Paraguay polka , which is accompanied by a changing band consisting of the guitar, harps and a few wind and string instruments.SAD

City of Chicago, Illinois, WICI Song and Dance Theater

U Chicagu, središtu američke savezne države Illinois, nastao je ansambl “WICI Song and Dance Theater”, usmjeren očuvanju poljske glazbene i plesne baštine. Od osnutka ansambla 1972., aktivno je djelovalo više od 8000 članova, a do danas ih se zadržalo tristotinjak, koji djeluju u tri glazbene i plesne sekcije. Ansambl je nastupao diljem Sjeverne i Južne Amerike te Europe, predstavljajući glazbene i plesne tradicije osam poljskih regija, no posljednjih desetak godina također istražuje i predstavlja folklornu baštinu svoje druge domovine. Na Smotri će nastupiti upravo s tim dijelom repertoara, izvodeći američke plesove i pjesme, poput poznatih Old MacDonald i Oh Susanna uz pratnju glazbenog sastava čiju osnovu čine bendžo i violina.


The USA

Chicago, Illinois, WICI Song and Dance Theater

In Chicago, the center of the US state of Illinois, an ensemble called WICI Song and Dance Theater has been set up to preserve the Polish music and dance heritage. Since its foundation in 1972, more than eight thousand members have participated in the ensemble’s presentation. About three hundred members are still active today, operating in three music and dance sections. From its inception, the ensemble has performed throughout North and South America and Europe, presenting the musical and dance traditions of eight Polish regions. In the last ten years, however, it has also been exploring and representing the folklore heritage of its other motherland. The ensemble will focus particularly on that part of their repertoire at the IFF by performing the American dances and songs such as the famous Old MacDonald and Oh Susanna , with the accompaniment of a band led by the banjo and violins.


SAD

Murfreesboro, Tennessee, Cripple Creek Cloggers uz sastav Sarah & The Romans iz Rijeke, Primorsko-goranska županija

Tip kvadrilje iz Apalačkog gorja izravni je izdanak tradicije čije začetke pronalazimo u Engleskoj. Poznat je pod nazivom clog i sličan irskom stepu. Riječ je o veselom, ritmičnom i bučnom plesu u kojem se stopalima proizvode različiti zvukovi (clogging), a gornji je dio tijela potpuno miran. Pleše se u velikom krugu kojem se pridružuje neograničen broj plesnih parova, čiji su koraci katkad posebno naglašeni metalnim vršcima ili tvrdim drvenim dijelovima cipela. Njegovanju i predstavljanju te apalačke inačice posvećena je plesna skupina Cripple Creek Cloggers iz Murfreesbora u američkoj saveznoj državi Tennessee koja od 1982. organizira i vlastiti međunarodni festival folklora. Njihove nastupe na ovogodišnjoj smotri povremeno će pratiti novoosnovani riječki sastav Sarah & The Romans, čija se glazba temelji na srednjoeuropskoj tradicijskoj glazbi obogaćenoj elementima bluegrass izričaja. Dvije pjevačice prate gitara, bendžo, mandolina, violina, kontrabas, usna harmonika i doboš. Sarah & The Romans ostvarili su uspješnu suradnju s poznatim pjevačem šansona Brunom Petralijem, s kojim su za izdavačku kuću Dallas Records snimili pjesmu Una Sola Volta Ci Si Ama . Glazba toga riječkog sastava pobudila je zanimanje domaćih i stranih radijskih postaja (Radio Velvet, Way Out Radio, Alive Radio, Belter Radio, Country Canalen, Wolfman Radio, Radio Medusa te Irish Country Music Radio).


The USA

Murfreesboro, Tennessee, Cripple Creek Cloggers with band Sarah & The Romans from Rijeka, Primorje-Gorski Kotar County, Croatia

The type of quadrille that originates from the Appalachian Mountains is a direct offspring of the tradition born in England. It is known as clog and shares similarities with the Irish step in the sense that it is a cheerful, rhythmic and noisy dance in which the feet produce different sounds ( clogging ) while the upper part of the body is completely still. It is danced in a big circle that includes an unlimited number of dance pairs, whose steps are sometimes highlighted with metal tips or hardwood shoe parts. The Cripple Creek Cloggers from Murfreesboro in the US state of Tennessee, which has been organizing its own international folklore festival since 1982, is dedicated to teaching and presentation of the mentioned Appalachian version of the dance. Their performances at this year’s IFF will be followed by the newly founded band Sarah & The Romans from Rijeka, whose music is based on the Central European traditional music enriched with the elements of bluegrass. Two singers are accompanied by a guitar, banjo, mandolin, violin, double bass, harmonica and snare. Sarah & The Romans successfully collaborated with the famous chanson singer Bruno Petrali, with whom they recorded the song Una Sola Volta Ci Si Ama for the Dallas Records label. The music created by this band from Rijeka caught the attention of both national and international radio stations such as Radio Velvet, Way Out Radio, Alive Radio, Belter Radio, Country Canalen, Wolfman Radio, Radio Medusa and the Irish Country Music Radio .


ŠPANJOLSKA

Fuensalida, Toledo , Compañía de Danza Nuevo Amanecer Ángel Martínez

Plesna skupina iz španjolske Fuensalide nastala je kako bi očuvala plesnu bašinu svojega zavičaja. U suradnji s lokalnom školom španjolskog plesa, 2011. osnovao ju je plesač i koreograf Ángel Martinez prema kojem je i nazvana. Danas okuplja 45 plesača, a s obzirom na to da je posvećena njegovanju tradicijske španjolske plesne kulture, u folklornom repertoaru skupine osobito mjesto imaju plesovi poput strastvenog flamenka i brzog bolera, obogaćeni suvremenim plesnim tehnikama. Skupina svake godine znatno proširuje repertoar, a najnovije točke programa će uz bogatstvo i raznolikost nošnji predstaviti i na zagrebačkim pozornicama u sklopu Smotre.


SPAIN

Fuensalida, Toledo, Nuevo Amanecer Ángel Martínez dance group

This dance group from the Spanish municipality of Fuensalida was created to preserve the distinctive dance heritage of its homeland. The group was founded in 2011 in collaboration with the local school of Spanish dance by the dancer and choreographer Ángel Martínez, after whom it was named. Today, it includes 45 dancers. Due to the group’s devotion to nurturing the traditional Spanish dance culture, its folklore repertoire highlights the dances such as the passionate flamenco and the fast-paced bolero, enriched with the elements of the contemporary dance techniques. The group’s repertoire is extended considerably each year, and they will present its latest parts along with the richness and variety of their folk costumes on stage in Zagreb as part of this year’s IFF.


TURSKA

Istanbul, Hayali Suat Veral i Mevre İlken, Tradicijsko tursko kazalište sjena Karađoz

Kazalište sjena, jedno od najstarijih u povijesti, dio je kulturne baštine mnogih istočnih naroda. U Turskoj je ono poznato pod nazivom Karađoz (u prijevodu crnooki), čime se ujedno označava i glavni lik čije dogodovštine prikazuje, a 2009. upisano je na UNESCO-ov popis svjetske nematerijalne kulturne baštine. Likovi, poznati kao tasvirs, izrađeni su od kože u obliku ljudi ili stvari i drže se na šipkama ispred izvora svjetla, stvarajući sjene na zaslonu od pamuka. Lutkama upravlja samo jedan vodeći umjetnik, Hayali, a može imati jednog ili više pomoćnika. U tim će se ulogama na ovogodišnjoj Smotri predstaviti Suat Veral i Mevre İlken. Veral se tijekom 37-godišnjeg umjetničkog rada usavršavao kao crtač. Koristeći se posebnim bojama i sebi svojstvenim tehnikama izrade, stvara iznimna djela pa je s vremenom počeo sudjelovati i u predstavama. Njemu se pridružuje i prva majstorica karađoza Mevre İlken, koja je od djetinjstva posvećena toj umjetnosti, iskusna je crtačica i posuđuje glas u predstavama diljem svijeta. To dvoje umjetnika u Zagrebu će izvesti predstavu “Karađoz na proslavi”.

Dok je Karađoz razgovarao sa svojim starim prijateljem Hadživatom, izdaleka se čula glazba pa je Karađoza zanimalo odakle dolazi. Upitao je Hadživata zna li on. Kad je Karađoz saznao da je na trgu postavljen veliki šator, i da je u njemu veselje, obradovao se i s Hadživatom krenuo na proslavu.


TURKEY

Istanbul, Suat Veral and Mevre İlken, Traditional Turkish Shadow Theater Karagöz

The Shadow Theater , one of the oldest in human history, is part of the cultural heritage of many Eastern nations. In Turkey, it is known as the Karagoz (“black-eyed” in translation), who is also the main character whose adventures are often displayed by the theater. In 2009, The Shadow Theater was added to the UNESCO Representative List of the Intangible Cultural Heritage of the Humanity. The characters, known as tasvirs , are made of leather in the form of people or things and are held on rods in front of the light source, throwing shadows on the cotton screen. The puppets are controlled by only one leading artist, the Hayali , who might have one or more assistants. At this year’s IFF, the roles will be carried out by Suat Veral and Mevre İlken. Veral has, during his 37-year-long artistic career, developed his skills as an illustrator. He has created exceptional works using special colors and unique techniques, and also began participating in performances with time. Veral is joined by the first master of the Karagoz Merve İlken, who has been dedicated to this art form since childhood and has a lot of experience in drawing and voice-over in performances all over the world. These two artists will perform the play Karagoz at the Festival .

While Karagoz was talking to his old friend Hacivat, he heard music coming from afar. He wondered where it was coming from and asked Hacivat whether he knew. After Karagoz learned that a large tent had been set up on the square, and that people were having fun in it, he was delighted and headed to the celebration together with Hacivat .