::: MSF - IFF, Zagreb :::

ARHIVA

 

37. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu

16. - 20. srpnja 2003.

37. međunarodna smotra folklora posvećena je baštini manjinskih zajednica koje žive u Hrvatskoj. Albanci, Austrijanci, Bošnjaci, Crnogorci, Česi, Mađari, Makedonci, Nijemci, Romi, Rusini, Slovaci, Slovenci, Srbi, Talijani, Ukrajinci, Židovi - svi oni obogaćuju kulturnu i etničku sliku Hrvatske. Mnogi od njih imaju kulturna i folklorna društva koja, među ostalim, mlađe članove zajednice upoznaju s glazbenom i plesnom baštinom svoga naroda. Većina njeguje i prikazuje odabrane oblike te baštine: plesove te glazbu i nošnju koja se prepoznaje kao osebujno kulturno dobro matičnoga naroda....

36. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu

17. - 21. srpnja 2002.

redišnja tema ovogodišnje Smotre posvećena je folkloru i drugoj baštini Hrvata koji žive izvan Hrvatske, u susjednim i drugim euposkim zemljama te na drugim kontinentima. Na Smotri će sudjelovati sedam predstavnika Hrvata iz Austrije, Italije, Mađarske, Rumunjske i Slovačke; tri društva iz Mađarske predstavljaju tri hrvatske etničke skupine u toj zemlji: Šokce, Bunjevce i Gradišćance. Hrvati u spomenutim zemljama pripadaju staroj europskoj dijaspori, borave u novim domovinama više stotina godina i danas većinom imaju status nacionalne manjine s određenim pravima, posebice u odnosu na jezik i školovanje.....

35. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu

18. - 22. srpnja 2001.

35. međunarodna smotra folklora je priredba posvećena dvjema temama: božićnim i žetvenim običajima. Uz prikaz velike raznolikosti božićnih i žetvenih tradicija u Hrvata bit će naglašene i određene podudarnosti, sličnosti ali i različitosti tih tradicija u drugih naroda, koje će prikazati strani sudionici Smotre. U program Smotre uključena su dva koncerta etno glazbe s više stranih i domaćih sudionika, izložba o žetvenim tradicijama Hrvata, koncert hrvatske pučke crkvene glazbe vezane uz šire razdoblje Božića i blagdana koji mu slijede...

34. Međunarodna smotra folklora u Zagrebu

19. - 23. srpnja 2000.

34. međunarodna smotra folklora održava se u dvijetisućitoj godini, godini koja je po mnogočemu osobita. Zato je i ova Smotra posvećena jednoj osobitoj temi, temi poklada ili karnevala. Poklade padaju u vrijeme početka novoga vegetacijskog ciklusa, kada zima popušta pred dolaskom proljeća. Po starim shvaćanjima i kalendarima to je bilo vrijeme prijelaza iz stare u novu godinu. U tom prijelaznom razdoblju poklade su, sukladno drevnim vjerovanjima, simbolično obračunavale s nevoljama protekle godine i nastojale magijskim postupcima utjecati da nova godina u svakom pogledu bude bolja....